Profil

Profil KH. Imam Jazuli Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon

Imam Jazuli, Lc. MA, adalah putra KH. Anas Sirojuddin dan Ibu Hj. Sukini Koniah, lahir Di Cirebon, 17 November 1976. Beliau menikah dengan Hj. Malika Lulu,S.Psi, putri dari Drs.KH. Abdurrohim Sanusi, Lc dan Hj. Neneng Syamsiah. Dari pernikahannya, beliau telah dikaruniai Enam anak, yaitu: Imtiaz zay Balqis, Syah Khotami El Aulia, Tsaura Benazir Helmaye, Syirin Sirul illah, Ayeesha Niswah Maulidia dan Nehla Hadia Tajik.

Beliau lahir di Cirebon 17 November 1076. Ia adalah alumnus Pesantren Al-Ishlah Bobos (1989), Pesantren Majlis Tarbiatul Al Mubtadi’ien (MTM) Kempek Cirebon (1992), Pesantren Lirboyo Kediri (1995), Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2000), dan Pascasarjana di Faculty Human Science Dept. Political Strategic and Defence, Universiti Kebangsaan Malaysia (2003). Dan tercatat sebagai mahasiswa S3 di Dept. International Strategic Studies, Universiti Malaya, Malaysia.

Beliau aktif di berbagai organisasi, baik semasa masih di Kairo maupun sekembalinya ke Indonesia. Antara lain sebagai pengurus Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Mesir, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, Ketua Lembaga Studi Filsafat Islam, Ketua Umum Sanggar Terjemah dan Pustaka, ICMI Orsat Kairo, dan sebagainya.

Sekembalinya ke Indonesia, beliau diamanati sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015), Ketua Dewan Markaz Quran Indonesia, Dewan Pembina Faraid Center Indonesia, Direktur Utama PT Fikruna Center, dan Komisaris Utama PT. Global Overseas Group dan sebagainya. Buku-buku karyanya antara lain Al-Quds Masalah Kita Bersama (1998), Pendidikan Karakter Bangsa & Nasionalisme (2010), Kitab Kebajikan (2011), Mengenal Syariat, Ma’rifat & Hakikat (2011), Rahasia Merubah Daun Menjadi Uang (2014) dan lain-lain. Selain itu, ia aktif menulis kolom/artikel di beberapa media nasional, seperti tribunnews.com, Republika, Media Indonesia, NU Online, Majalah Integritas, Ditjen Pendis Kemenag RI, dll. *(Sumber : Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon)